Home > Verjaring

Verjaring


Wettelijk is geregeld dat planschade verjaart. Dat wil zeggen dat binnen 5 jaren na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel ten gevolge waarvan u nadeel lijdt, een aanvraag om planschadevergoeding bij de gemeente moet worden ingediend. Na verloop van die periode van 5 jaar is een beroep op een planschadevergoeding niet meer mogelijk.

 

 

 

 

 

Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Zaterdag, 26 Mei 2018