Home > Geen vergoeding?

Geen recht op vergoeding


1. de ontwikkelingen of wijzigingen bij u bekend waren of u bekend hadden kunnen zijn bij de aankoop van uw eigendom.

2. de schade minder dan het normaal maatschappelijk risico bedraagt (zie onder kopje ‘Onze werkwijze’).

3. de schade op een andere wijze is gecompenseerd (bijvoorbeeld doordat u grond hebt gekocht in het kader van de nieuwe ontwik-keling).

4. u hebt meegewerkt aan de totstandkoming van de mogelijkheid tot uitvoering van de plannen door bijvoorbeeld daar gron-den/gebouwen verkocht te hebben aan de gemeente of initiatief-nemer.

5. het onherroepelijk worden van een wijziging op het bestemmings-plan meer dan 5 jaar geleden is (zie onder kopje ‘Verjaring’).

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Zaterdag, 26 Mei 2018