Home > Gemeentelijke behandeling

Behandeling door de gemeente
 

De wetgever heeft bepaald dat voor het in behandeling nemen van een verzoek om een planschade- vergoeding de aanvrager aan de gemeente € 300, - moet betalen.
 
Overigens betaalt de gemeente dit ‘drempelbedrag’ van € 300,- terug wanneer er een planschade- vergoeding wordt toegekend. Van belang is dan ook dat na uw opdracht, eerst door bureau Parkboog wordt nagegaan of u recht op een vergoeding hebt. U kunt ervan verzekerd zijn dat bureau Parkboog daar goed op let. Het opstellen van het planschadeverzoek en het begeleiden van de procedure is bij ons in goede handen.(kanttekening: diverse gemeenten hebben van de mogelijkheid die de wet biedt gebruik gemaakt het drempelbedrag te verhogen met 2/3 en vast te stellen op € 500, -)
 

 

 

 

 

 

 

Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Zaterdag, 26 Mei 2018