Home > Planschade-waardedaling

Planschade - waardedaling
 
Planschade is een op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gebaseerd recht op een tegemoetkoming in schade bij waardevermindering van uw eigendom / woning (onroerende zaak). Een aanvraag om planschadevergoeding wordt ingediend bij de gemeente waarin het object is gelegen.
 


 

 

 

Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Zaterdag, 26 Mei 2018