Bureau Parkboog is een adviesbureau bestaande uit medewerkers met kennis van ruimtelijk bestuursrecht en ruimtelijke ordening. Bureau Parkboog is in 1999 gestart met haar werkzaamheden in het kader van het verzorgen en begeleiden van aanvragen om vergoeding van planschade voor eigenaren van onroerende zaken.

Bureau Parkboog: inmiddels voor velen een vertrouwd adres.