Geen vergoeding?

Geen recht op vergoeding

1. de ontwikkelingen of wijzigingen bij u bekend waren of u bekend hadden kunnen zijn bij de aankoop van uw eigendom.

2. de schade minder dan het normaal maatschappelijk risico bedraagt (zie onder kopje ‘Onze werkwijze’).

3. de schade op een andere wijze is gecompenseerd (bijvoorbeeld doordat u grond hebt gekocht in het kader van de nieuwe ontwikkeling).

4. u hebt meegewerkt aan de totstandkoming van de mogelijkheid tot uitvoering van de plannen door bijvoorbeeld daar gronden/gebouwen verkocht te hebben aan de gemeente of initiatief-nemer.

5. het onherroepelijk worden van een wijziging op het bestemmingsplan meer dan 5 jaar geleden is (zie onder kopje ‘Verjaring’).