Planschade – waardedaling

Planschade is een op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gebaseerd recht op een tegemoetkoming in schade bij waardevermindering van uw eigendom / woning (onroerende zaak). Een aanvraag om planschadevergoeding wordt ingediend bij de gemeente waarin het object is gelegen.