Second opinion

Second opinion

Bureau Parkboog biedt tevens de mogelijkheid voor degenen die in een planschadeprocedure te maken hebben met een conceptadvies van een planschadeadviescommissie dat wellicht ondeugdelijk is, een "tegenadvies" (second-opinion) op te stellen binnen de termijn waarbinnen op het conceptadvies moet worden gereageerd door aanvrager.

Over de financiële voorwaarden waaronder het opstellen van de second-opinion plaats kan vinden, worden van tevoren afspraken gemaakt.