Wettelijk is geregeld dat compensatie van geleden planschade verjaart. Dat wil zeggen dat binnen 5 jaren na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel ten gevolge waarvan u nadeel lijdt, een aanvraag om planschadevergoeding bij de gemeente moet worden ingediend. Na verloop van die periode van 5 jaar is een beroep op een planschadevergoeding niet meer mogelijk.